Уџбеници за старије разреде основне школе


МАТЕМАТИКА
за 5. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
М.Игњатовић
Д. Мишић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 191

ISBN број : 978-86-87715-05-9

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• У потпуном складу са наставним програмом, како садржајем тако и начинима реализације
• Добро осмишљен прелаз из млађих у старије разреде
• Јасно и прецизно дефинисани појмови и објашњења
• Садржаји подстичу развој концептуалних знања
• Уџбеник омогућава самостално учење
• Циклично излагање градива, надградња постојећих знања
• Илустроване реалне ситуације имају улогу мотивационих примера