Уџбеници за старије разреде основне школе


ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 5. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 197

ISBN број : 978-86-87715-06-6

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• Садржајно и методски прати уџбеник
• Садржи око 1000 задатака
• Иновативне и савремене форме концептуалних задатака
• Задаци који се успешно решавају при различитим облицима рада на часу или самостално
• Јасна и прецизна решења задатака која су по потреби графички подржана
• Велики број задатака који се односе на примену математике у свакодневном животу
• Задаци имају адекватну дисперзију сложености, а садржајне целине (области, лекције и групе задатака) испуњавају критеријуме савремене дидактике