Уџбеници за старије разреде основне школе


ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
на три нивоа за 5. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 197

ISBN број : 978-86-87715-15-8

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• Усаглашеног задатака са стандардима за крај основношколског образовања
• Велик број задатака основног, средњег и напредног нивоа знања
• Иновативне и савремене форме задатака које мотивишу ученике
• Задаци који се успешно решавају при различитим облицима рада на часу или самостално
• Јасна и прецизна решења задатака која су по потреби графички подржана
• Велики број задатака који се односе на примену математике у свакодневном животу