Уџбеници за старије разреде основне школе


ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе - На три нивоа

Аутори :
С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 216

ISBN број : 978-86-87715-52-3

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• Велик број задатака основног, средњег и напредног нивоа знања
• Усаглашеност задатака са стандардима за крај основношколског образовања
• Иновативне и савремене форме концептуалних задатака
• заступљеност различитих врсти задатака за наставу (контролне вежбе и писмени задаци, кратке усмене и писмене провере, квизови...)као и за ваннаставну праксу (додатна и допунска настава, секција, такмичења)
• Јасна, прецизна и прегледна решења