Уџбеници за старије разреде основне школе


ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 7. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
Н. Бабачев


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 213

ISBN број : 978-86-87715-02-8

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• Велики број разноврсних задатака у форми тачно/нетачно и допуњавања чијим решавањем ученици стичу теоријска знања
• Задаци са више захтева који унапређују ученикове рачунске вештине, а могу се распоредити за рад на часу, код куће, на допунској или додатној настави
• Јасна, прецизна и прегледна решења