Уџбеници за старије разреде основне школе


МАТЕМАТИКА
за 8. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
Д. Мишић
Н. Бабачев


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 197

ISBN број : 978-86-87715-08-0

Цена : 760 + ПДВ = 836

Опис
• У потпуном складу са наставним програмом, како садржајем
тако и начинима реализације
• Јасно и прецизно дефинисани појмови
• Циклично излагање градива, надградња постојећих знања
• Велик број пажљиво одабраних примера различите тежине који садрже поступке решавања, при чему су неки решени на више различитих начина
• Илустровани мотивациони примери на почетку сваке целине
• Континуиран приступ при увођењу геометријских тела
• Садржаји обликовани тако да се циклично обнавља и систематизује до тада стечено знање