Уџбеници за старије разреде основне школе


ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
М. Игњатовић
Д. Мишић
В. Милетић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 163

ISBN број : 978-86-87715-09-7

Цена : 730 + ПДВ = 803

Опис
• Разноврсне врсте и форме задатака који припремају ученике за успешно полагање завршног испита и предстојеће средњошколско образовање
• Задаци у складу са стандардима постигнућа ученика за крај основношколског образовања, послагани развојно
• Задаци који систематишу усвојена математичка знања и вештине
• Полупрограмирани задаци