Уџбеници за старије разреде основне школе


ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе -

Аутори :
С. Јешић
Р. Козар
В. Милетић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 167

ISBN број : 978-86-87715-28-8

Цена : 730 + ПДВ = 803

Опис
• Задаци обухватају најједноставније примере, па све до сложених захтева, слагани развојним редоследом
• Задаци у складу са стандардима постигнућа ученика за крај основношколског образовања
• Задаци који систематишу усвојена математичка знања и вештине