Решења
Решења за уџбенике од 1.-4. разреда | Решења за уџбенике од 5.-8. разреда
Решења за уџбенике на мађарском језику | Лиценцa за издавање уџбеника

Први разред

  Уџбенички комплет за предмет Математика у 1. разреду основне школе
  Математика за 1. разред основне школе,
  Радни листови из математике за 1. разред основне школе - први део и
  Радни листови из математике за 1. разред основне школе - други део
Други разред

  Трећи разред

   Математика за 3. разред основне школе – уџбеник
   Радни листови из математике за 3. разред основне школе – први део
   Радни листови из математике за 3. разред основне школе – други део
   Уџбенички комплет за предмет Математика у 3. разреду основне школе
   Математика 3а и Математика 3б
   Уџбенички комплет за предмет Природа и друштво у 3. разреду основне школе - Природа и друштво за трећи разред основне школе и
   Радни листови за природу и друштво за трећи разред основне школе
  Четврти разред


   Математика 4 за 4. разред основне школе – уџбеник
   Радни листови из математике 4 за 4. разред основне школе – први део
   Радни листови из математике 4 за 4. разред основне школе – други део
   Уџбенички комплет за предмет Математика у 4. разреду основне школе - Математика за 4. разред основне школе и
   Радни листови из математике за 4. разред основне школе
   Уџбенички комплет за предмет Природа и друштво у 4. разреду основне школе - Природа и друштво за четврти разред основне школе и
   Радни листови за природу и друштво за четврти разред основне школе
   Да мали математичари постану велики - бројеви и рачунске операције