Решења за уџбенике од 1.-4. разреда
Решења за уџбенике од 1.-4. разреда | Решења за уџбенике од 5.-8. разреда
Решења за уџбенике на језицима националних заједница | Лиценцa за издавање уџбеника

Решења за уџбенике за први разред
  Уџбенички комплет за наставни предмет Српски језик у 1. разреду основног образовања и васпитања
  Буквар за 1. разред основне школе,
  Наставни листови уз Буквар за 1. разред основне школе и
  Читанка за 1. разред основне школе
  Уџбенички комплет за наставни предмет Математика у 1. разреду основног образовања и васпитања
  Математика за 1. разред основне школе,
  Радни листови из математике за 1. разред основне школе
  Уџбенички комплет за наставни предмет Свет око нас у 1. разреду основног образовања и васпитања
  Свет око нас за 1. разред основне школе,
  Радни листови за Свет око нас за 1. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Ликовна култура у 1. разреду основног образовања и васпитања
  Ликовна култура за 1. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Музичка култура у 1. разреду основног образовања и васпитања
  Музичка култура за 1. разред основне школе

Решења за уџбенике за други разред
  Уџбенички комплет за наставни предмет Математика у 2. разреду основног образовања и васпитања
  Математика за 2. разред основне школе,
  Радни листови из математике за 2. разред основне школе
  Уџбенички комплет за наставни предмет Свет око нас у 2. разреду основног образовања и васпитања
  Свет око нас за 2. разред основне школе,
  Радни листови за Свет око нас за 2. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Ликовна култура у 2. разреду основног образовања и васпитања
  Ликовна култура за 2. разред основне школе

Решења за уџбенике за трећи разред
  Математика за 3. разред основне школе – уџбеник
  Радни листови из математике за 3. разред основне школе – први део
  Радни листови из математике за 3. разред основне школе – други део
  Уџбенички комплет за предмет Математика у 3. разреду основне школе
  Математика 3а и Математика 3б
  Уџбенички комплет за предмет Природа и друштво у 3. разреду основне школе - Природа и друштво за трећи разред основне школе и
  Радни листови за природу и друштво за трећи разред основне школе

Решења за уџбенике за четврти разред
  Математика 4 за 4. разред основне школе – уџбеник
  Радни листови из математике 4 за 4. разред основне школе – први део
  Радни листови из математике 4 за 4. разред основне школе – други део
  Уџбенички комплет за предмет Математика у 4. разреду основне школе - Математика за 4. разред основне школе и
  Радни листови из математике за 4. разред основне школе
  Уџбенички комплет за предмет Природа и друштво у 4. разреду основне школе - Природа и друштво за четврти разред основне школе и
  Радни листови за природу и друштво за четврти разред основне школе
  Да мали математичари постану велики - бројеви и рачунске операције