GERUNDIJUM logo
Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на језицима националних заједница
Уџбеници 1.-4. разреда средњих школа | Додатна наставна литература | Остала издања | Преузимање ценовника

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
23431101 Јасна Адамов
Емилија Свирчев
Милош Свирчев
Станислава Олић Нинковић
Хемија
уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и природно-математичког смера
1300 1430
23131101 Ј. Адамов
С. Гаџурић
С. Олић Нинковић
Хемија
уџбеник за први разред гимназије
1150 1265
23132101 Ј. Адамов
С. Олић Нинковић
С. Гаџурић
С. Белић
Хемијски практикум
за први разред гимназије
900 990
23141101 Немања Рајчевић
Биологија
уџбеник за први разред гимназије
1250 1375
12563101 Александар Р. Крстић
Илустровани историјски атлас -НОВО-
1070 1177