GERUNDIJUM logo
Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на језицима националних заједница
Уџбеници 1.-4. разреда средњих школа | Додатна наставна литература | Остала издања | Преузимање ценовника

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
23141101 Немања Рајчевић
Биологија
уџбеник за први разред гимназије
1250 1375
23131101 Ј. Адамов
С. Гаџурић
С. Олић Нинковић
Хемија
уџбеник за први разред гимназије
1150 1265
23132101 Ј. Адамов
С. Олић Нинковић
С. Гаџурић
С. Белић
Хемијски практикум
за први разред гимназије
900 990