Аутори
Аутори уџбеника за млађе разреде | Аутори уџбеника из Математике од 5.-8. разреда
Аутори уџбеника из хемије од 7.-8. разреда | Аутори уџбеника из биологије од 5.-8. разреда


АУТОРИ УЏБЕНИКА ИЗ БИОЛОГИЈE
Др Томка Миљановић
је редовни професор на Катедри за методику наставе биологије на Департману за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду. На истом факултету је завршила студије биологије, одбранила магистирску и докторску тезу. Предавала је Методику наставе биологије на Биолошком факултету у Београду и ПМФ-у у Крагујевцу. Аутор је око 120 радова и саопштења из области методике наставе биологије и екологије и учесник је на више домаћих и међународних пројеката из области образовања. Коаутор је око 20 приручника из биологије за основну и средњу школу. Аутор је и реализатор 3 семинара за стучно усавршавање и професионални развој професора биологије. Коаутор је три уџбеника из Методика наставе биологије. Коауторка је уџбеника Биологија за 5. разред основне школе, Биологија за 6. разред основне школе и Биологија за 7. разред основне школе и Радних свезака из биологије за 5., 6. и 7. разред основне школе, у издању Герундијума.
Др Верица Матановић
је завршила Биолошки факултет, магистарске и докторске студије из Биологије на Природно математичком факултету у Новом Саду. Радила је у основним школама, Педагошкој академији за образовање васпитача, Педагошкој академији за образовање учитеља, Учитељском факултету у Београду, а краће време на ПМФ – у у Новом Саду. Објавила је 16 научних радова, 23 уџбеника и радних свезака, приручник за студенте Учитељског факултетета у Београду и уџбеник екологије за студенте Учитељског факултета у Црној Гори, као и 17 методичких приручника за наставнике. За успешан рад са ученицима и наставницима добила је више награда и признања међу којима су Медаља Рада, Спомен плакета града Београда, Зелени Лист Покрета горана, Сребрну таблу на сајму књига и др. Коауторка је уџбеника Биологија за 8. разред основне школе, у издању Герундијума.
Мр Весна Миливојевић
је дипломирала на Природно- математичком факултету у НовомСаду, група биологија. Магистарску тезу је одбранила на истом факултету, смер Методика наставе биологије. Запослена је као наставник биологије у ОШ „Мирослав Анитћ“ у Футогу. Посебну пажњу посвећује додатном раду са даровитом децом која на такмичењима из биологије постижу изузетне резултате. Коаутор је Практикума за додатни рад из биологије, више стручних и научних радова из области методике наставе биологије. Коауторка је уџбеника Биологија за 5. разред основне школе и Биологија за 6. разред основне школе и Радних свезака из биологије за 5. и 6. разред основне школе, у издању Герундијума.
Тијана Прибићевић
је завршила студије биологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, на коме је одбранила мастер рад и стекла звање мастер професор биологије. На овом факултету уписала је 2011. године докторске студије из Методике наставе природних наука (биологије). Током студија као истраживач приправник ангажована је у извођењу наставе из методичких предмета. Од краја 2013. године запослена је као истраживач сарадник на ПМФ-у у Новом Саду. Аутор је неколико научних радова објављених у домаћим и међународним часописима. Коауторка је уџбеника Биологија за 5. разред основне школе и Радне свеске из биологије за 5. разред основне школе, у издању Герундијума.
Др Мирјана Бојовић (рођена Топић)
је завршила студије биологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, на коме је одбранила мастер рад и стекла звање мастер професор биологије. Током мастер студија као истраживач приправник била је ангажована у извођењу наставе из методичких предмета.
По завршетку мастер студија радила је као професор биологије у неколико основних школа и гимназија у Новом Саду и Зрењанину. На ПМФ-у у Новом Саду уписала је 2009. године докторске студије из екологије, које је успешно завршила 2015. године. Аутор је неколико научних радова објављених у домаћим и међународним часописима. Коауторка је уџбеника Биологија за 7. разред основне школе, у издању Герундијума.
Тихомир Лазаревић
је завршио студије биологије на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду, а затим и мастер студије и стекао звање мастер професор биологије. Ради као професор биологије у ,,Шабачкој гимназији“ и Рачунарској гимназији „Смарт“ у Новом Саду. Докторске студије из Методике наставе природних наука (биологије) уписао је 2012. године на ПМФ-у у Новом Саду, где је као истраживач приправник ангажован у извођењу наставе из методичких предмета. Аутор је и реализатор програма за стручно усавршавање професора биологије који се налази у Каталогу стручних усавршавања. Коаутор је уџебника Биологија за 6. разред основне школе и Биологија за 7. разред основне школе и Радне свеске из биологије за 6. разред основне школе, у издању Герундијума.
Милица Станковић
је дипломирала на Природно Математичком факултету, Департмaну за биологију и екологију, у Новом Саду. Мастер студије је одбранила на Универзитету ''Принц од Сонгкле'' на Факултету за науку на Тајланду у граду Хат Јај. На истом факултету ради докторске студије у Лабораторији за морске алге и цветнице. Са својим радовима учествовала је на конгресу биолога на Палићу, Састанку Тајландске Флоре у Чианг Маију и Међународном годишњем симпозијуму за вегетацију у Естонији, у граду Тартуу. Објавила је два научна рада у Tajванском научном часопису за Природне Науке, ''Тајванија '' и Тајландском часопису за ботанику. Коауторка је уџбеника Биологија за 8. разред основне школе, у издању Герундијума.
Славица Нинковић
Славица Нинковић, професор биологије, предаје у Основној школи "Вук Караџић" у Београду. Радила је Медицинској школи у Приштини, Земунској гимназији и Хемијско- прехрамбеноj технолошкој школи где је стекла искуство у реализације наставе на различитим нивоима школовања и различитим наставним садржајима. Била је сарадник Фонда за образовање Рома и школе за оштећене слухом "Стефан Дечански". Посебну пажњу посвећује додатном раду са даровитом децом и њиховом учешћу на такмичењима. Уредница је уџбеника из биологије у издању Герундијума. Ауторка је Радне свеске из биологије за 8. разред основне школе и коаутор Радне свеске из биологије за 7. разред основне школе у издању Герундијума.