Решења за уџбенике од 5.-8. разреда
Решења за уџбенике од 1.-4. разреда | Решења за уџбенике од 5.-8. разреда
Решења за уџбенике на језицима националних заједница | Лиценцa за издавање уџбеника

Пети разред

  Уџбенички комплет за наставни предмет Српски језик и књижевност у 5. разреду основног образовања и васпитања
  "Похвала", читанка за 5. разред основне школе и
  "Похвала језику", уџбеник српског језика за 5. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Географија у 5. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Географија, уџбеник за 5. разред основне школе
  Уџбеник у дигиталном облику за наставни предмет Математика у 5. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Математика за 5. разред основне школе
  Уџбеник у дигиталном облику за наставни предмет Историја у 5. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Историја 5 - уџбеник са одабраним историјским изворима за 5. разред основне школе
  Уџбенички комплет у дигиталном облику за наставни предмет Српски језик и књижевност у 5. разреду основног образовања и васпитања
  "Похвала", читанка за 5. разред основне школе и
  "Похвала језику", уџбеник српског језика за 5. разред основне школе
  Уџбенички комплет за наставни предмет Математика у 5. разреду основног образовања и васпитања
  Математика за 5. разред основне школе и
  Збирка задатака из математике за 5. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Биологија у 5. разреду основног образовања и васпитања
  Биологија за 5. разред основне школе
  Уџбеник са електронским додатком за наставни предмет Историја у 5. разреду основног образовања и васпитања
  Историја 5 - уџбеник са одабраним историјским изворима за 5. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Ликовна култура у 5. разреду основног образовања и васпитања
  Траг - ликовна култура за 5. разред основне школе Ликовна култура 5 за 5. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Информатика и рачунарство у 5. разреду основног образовања и васпитања
  Информатика и рачунарство за 5. разред основне школе
  Уџбенички комплет за предмет математика у 5. разреду основне школе - Математика за 5. разред основне школе и
  Збирка задатака из Математике за 5. разред основне школе
  Збирка задатака из математике за 5. разред основне школе – НА ТРИ НИВОА
  Биологија за 5. разред основне школе
  Радна свеска из биологије за 5. разред основне школе
Шести разред

  Уџбенички комплет за предмет математика у 6. разреду основне школе -
  Математика за 6. разред основне школе и
  Збирка задатака из Математике за 6. разред основне школе
  Збирка задатака из математике за 6. разред основне школе – НА ТРИ НИВОА
  Биологија 6. за 6. разред основне школе
  Радна свеска из биологије за 6. разред основне школе
Седми разред

  Уџбенички комплет за предмет математика у 7. разреду основне школе -
  Математика за 7. разред основне школе и
  Збирка задатака из Математике за 7. разред основне школе
  Хемија за 7. разред основне школе
  Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе
  Биологија 7 за 7. разред основне школе
  Радна свеска из биологије за 7. разред основне школе
Осми разред

  Уџбенички комплет за предмет математика у 8. разреду основне школе -
  Математика за 8. разред основне школе и
  Збирка задатака из Математике за 8. разред основне школе
  Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе
  ДА СХВАТИШ МАТИШ 8 - збирка задатака из математике за 8. разред основне школе
  Хемија за осми разред основне школе
  Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе
  Биологија 8 за 8. разред основне школе
  Радна свеска из биологије за 8. разред основне школе