Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на језицима националних заједница
Додатна наставна литература | Остала издања

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
11151201 С. Ћивша
В. Ђурашковић
С. Дробњак
ЧИТАНКА
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
620 682
11151101 С. Милошевић Јешић
БУКВАР
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
600 660
11153101 С. Милошевић Јешић
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
440 484
11111201 С. Јешић
Д. Мишић
Д. Јаковљевић
МАТЕМАТИКА
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
720 792
11113201 С. Јешић
Д. Мишић
Г. Миленковић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
750 825
11121101 Б. Поповић
И. Цмиљановић Косовац
СВЕТ ОКО НАС
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
11123101 Б. Поповић
И. Цмиљановић Косовац
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА СВЕТ ОКО НАС
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
500 550
11181101 Љ. Новковић
Б. Поповић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
11191101 М. Петров
М. Петров
МУЗИЧКА КУЛТУРА
за 1. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
У припреми У припреми
11211201 С. Јешић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 2. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
720 792
11213201 С. Јешић
И. Цмиљановић Косовац
Ј. Благојевић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 2. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
750 825
11221101 И. Ц. Косовац
Б. Поповић
СВЕТ ОКО НАС
за 2. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
11223101 И. Ц. Косовац
Б. Поповић
РАДНА СВЕСКА ЗА СВЕТ ОКО НАС
за 2. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
500 550
11281101 Б. Поповић
Љ. Новковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 2. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
11311101 С.Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА
за 3. разред основне школе
550 605
11313111 С.Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА МАТЕМАТИКУ
за 3. разред основне школе - први део
550 605
11313121 С.Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА МАТЕМАТИКУ
за 3. разред основне школе други део
550 605
11311211 С. Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА 3а
уџбеник за 3. разред основне школе
500 550
11311221 С. Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА 3б
уџбеник за 3. разред основне школе
500 550
11321101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
ПРИРОДА И ДРУШТВО
за 3. разред основне школе
630 693
11323101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО
за 3. разред основне школе
530 583
11411101 С. Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА
за 4. разред основне школе
500 550
11413111 С. Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 4. разред основне школе - први део
500 550
11413121 С. Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКE
за 4. разред основне школе - други део
500 550
11421101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
ПРИРОДА И ДРУШТВО
за 4. разред основне школе
630 693
11423101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО
за 4. разред основне школе
530 583