Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на мађарском језику
Додатна наставна литература | Остала издања

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
11151101 С. Милошевић Јешић
БУКВАР - НОВО
- за 2018/19. школску годину
600 660
11153101 С. Милошевић Јешић
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР - НОВО
- за 2018/19. школску годину
440 484
11151201 С. Ћивша
В. Ђурашковић
С. Дробњак
ЧИТАНКА
за 1. разред основне школе - НОВО - за 2018/19. школску годину
620 682
11111201 С. Јешић
Д. Мишић
Д. Јаковљевић
МАТЕМАТИКА
за 1. разред основне школе - НОВО - за 2018/19. школску годину
680 748
11113201 С. Јешић
Д. Мишић
Г. Миленковић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 1. разред основне школе - НОВО - за 2018/19. школску годину
720 792
11121101 Б. Поповић
И. Цмиљановић Косовац
СВЕТ ОКО НАС
за 1. разред основне школе - НОВО - за 2018/19. школску годину
600 660
11123101 Б. Поповић
И. Цмиљановић Косовац
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА СВЕТ ОКО НАС
за 1. разред основне школе - НОВО - за 2018/19. школску годину
440 484
11181101 Љ. Новковић
Б. Поповић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 1. разред основне школе - НОВО - за 2018/19. школску годину
630 693
11111101 С. Јешић
Д. Мишић
Д. Јаковљевић
МАТЕМАТИКА
за 1. разред основне школе
500 550
11113111 С. Јешић
Д. Мишић
Г. Миленковић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 1. разред основне школе – први део
500 550
11113121 С. Јешић
Д. Мишић
Г. Миленковић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 1. разред основне школе – други део
500 550
11211101 С. Јешић
Д. Мишић
Д. Јаковљевић
МАТЕМАТИКА
за 2. разред основне школе
У припреми У припреми
11213111 С. Јешић
Д. Мишић
Д. Јаковљевић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 2. разред основне школе први део
У припреми У припреми
11213121 С. Јешић
Д. Мишић
Д. Јаковљевић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 2. разред основне школе други део
У припреми У припреми
11221101 Б. Поповић
И. Ц. Косовац
СВЕТ ОКО НАС
за 2. разред основне школе
У припреми У припреми
11223101 Б. Поповић
И. Ц. Косовац
РАДНА СВЕСКА ЗА СВЕТ ОКО НАС
за 2. разред основне школе
У припреми У припреми
11311211 С. Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА 3а
уџбеник за 3. разред основне школе
500 550
11311221 С. Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА 3б
уџбеник за 3. разред основне школе
500 550
11311101 С.Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА
за 3. разред основне школе
550 605
11313111 С.Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА МАТЕМАТИКУ
за 3. разред основне школе - први део
550 605
11313121 С.Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА МАТЕМАТИКУ
за 3. разред основне школе други део
550 605
11321101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
ПРИРОДА И ДРУШТВО
за 3. разред основне школе
630 693
11323101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО
за 3. разред основне школе
530 583
11411101 С. Јешић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА
за 4. разред основне школе
500 550
11413111 С. Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 4. разред основне школе - први део
500 550
11413121 С. Јешић
М. Игњатовић
РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКE
за 4. разред основне школе - други део
500 550
11421101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
ПРИРОДА И ДРУШТВО
за 4. разред основне школе
630 693
11423101 Б. Поповић
И. Цмиљановић - Косовац
РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО
за 4. разред основне школе
530 583