Уџбеници за старије разреде основне школе


МАТЕМАТИКА
за 6. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 199

ISBN број : 978-86-87715-07-3

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• У потпуном складу са наставним програмом, како садржајем
тако и начинима реализације
• Јасно и прецизно дефинисани појмови
• Велик број решених илустрованих примера
• Садржаји подстичу развој концептуалних знања
• Циклично излагање градива, надградња постојећих знања
• Уџбеник омогућава самостално учење
• Илустровани прикази историјског развоја математике