Уџбеници за старије разреде основне школе


ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
М.Игњатовић
Д. Мишић


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 216

ISBN број : 978-86-87715-03-5

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• Иновативне и савремене форме концептуалних задатака
• Заступљеност различитих врсти задатака за наставу (контролне вежбе и писмени задаци, кратке усмене и писмене провере, квизови...) као и за ваннаставну праксу (додатна и допунска настава, секција, такмичења)
• Јасна, прецизна и прегледна решења