Уџбеници за старије разреде основне школе


ОДСЈАЈ
Читанка за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења

Аутори :
С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић


Формат : 190 mm x 260 mm
Број страна : 208

ISBN број : 978-86-81698-05-1

Цена : 830 + ПДВ = 913