Sertifikat za najuspenisju kompaniju
Вести
Презентације нових уџбеника за 7. разред основне школе

Почев од 29. јануара 2020. па до половине марта ИК Герундијум представиће нове уџбенике за 7. разред у различитим местима.

Преузмите попис места у којима ће се одржати презентације.

Списак промоција