GERUNDIJUM logo
Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на језицима националних заједница
Уџбеници 1.-4. разреда средњих школа | Додатна наставна литература | Остала издања | Преузимање ценовника

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
12551101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ПОХВАЛА
Читанка за 5. разред основне школе
1000 1100
12552101 М. Вукић
С. Петровић
С. Савић
Ј. Ћоровић
ПОХВАЛА ЈЕЗИКУ
Уџбеник српског језика за 5. разред основне школе
1050 1155
12511201 С. Јешић
А. Росић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 5. разред основне школе
950 1045
12512301 С. Јешић
Ј. Благојевић
А. Росић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 5. разред основне школе
890 979
12513101 Тања Њаради
Јасна Благојевић
Оливера Лазаревић
Синиша Јешић
Темељи матиша 5
додатно наставно средство за наставу математике у 5. разреду основне школе
1100 1210
12541201 Т. Прибићевић
Т. Миљановић
С. Нинковић
В. Миливојевић
БИОЛОГИЈА
за 5. разред основне школе
1130 1243
12543201 Т. Прибићевић
С. Нинковић
Ј. Андрејевић Маркварт
К. Тодоровић
Радна свеска из биологије за пети разред основне школе
670 737
12561101 Б. Бечановић
А. Крстић
О. Шимшић
ИСТОРИЈА
за 5. разред основне школе
900 990
12562101 Милан Јовановић
Радна свеска из историје за пети разред основне школе
670 737
12563101 Александар Р. Крстић
Илустровани историјски атлас - НОВО -
1070 1177
12591101 С. Јовановић
Д. Петровић
ГЕОГРАФИЈА
за 5. разред основне школе
950 1045
12581101 З. Милинковић
Б. Мандић
ТРАГ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 5. разред основне школе
710 781
12571101 Ж. Коња
М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 5. разред основне школе
900 990
12651101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ИЗАЗОВ
Читанка за 6. разред основне школе
1050 1155
12652101 М. Вукић
Т. Шофранац
М. Којић
ИЗАЗОВ РЕЧИ
Уџбеник српског језика за 6. разред основне школе
1000 1100
12611201 С. Јешић
Ј. Благојевић
А. Росић
МАТЕМАТИКА
за 6. разред основне школе
950 1045
12612301 С. Јешић
Т. Њаради
Ј. Благојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе
890 979
12613101 Тања Њаради
Јасна Благојевић
Оливера Лазаревић
Синиша Јешић
Темељи матиша 6
додатно наставно средство за наставу математике у 6. разреду основне школе
1100 1210
12641201 Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Прибићевић
Т. Миљановић
БИОЛОГИЈА
за 6. разред основне школе
1130 1243
12643201 С. Нинковић
Т. Лазаревић
Радна свеска из биологије за шести разред основне школе
670 737
12661101 А. Крстић
Б. Бечановић
ИСТОРИЈА
за 6. разред основне школе
950 1045
12691101 С. Јовановић
Н. Влајић
ГЕОГРАФИЈА
за 6. разред основне школе
950 1045
12681101 Б. Мандић
СА ОСМЕХОМ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 6. разред основне школе
710 781
12671101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 6. разред основне школе
900 990
12621101 Ненад Вукмировић
Душко Латас
Антун Балаж
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Уџбеник из физике за 6. разред основне школе - НОВО -
860 946
12622101 Ненад Вукмировић
Душко Латас
Антун Балаж
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за 6. разред основне школе - НОВО -
680 748
12751101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ОДСЈАЈ
Читанка за 7. разред основне школе
1050 1155
12752101 Ј. Ковачевић
В. Гојковић
ОДСЈАЈ ИЗРАЗА
Уџбеник српског језика за 7. разред основне школе
1000 1100
12711201 С. Јешић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 7. разред основне школе
950 1045
12712301 С. Јешић
Т. Њаради
Ј. Благојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 7. разред основне школе
890 979
12713101 Тања Њаради
Јасна Благојевић
Синиша Јешић
Темељи матиша 7
додатно наставно средство за наставу математике у 7. разреду основне школе
1100 1210
12741201 В. Миливојевић
Т. Миљановић
Т. Лазаревић
Т. Прибићевић
БИОЛОГИЈА
за 7. разред основне школе
1130 1243
12743201 С. Нинковић
В. Миливојевић
Т. Лазаревић
Радна свеска из биологије за седми разред основне школе
670 737
12731201 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
ХЕМИЈА
за 7. разред основне школе
900 990
12732201 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 7. разред основне школе
720 792
12761101 А. Растовић
П. М. Вајагић
Б. Бечановић
Б. Лазаревић
ИСТОРИЈА
за 7. разред основне школе
1000 1100
12791101 С. Јовановић
Н. Влајић
ГЕОГРАФИЈА
за 7. разред основне школе
950 1045
12781101 Б. Мандић
КОРАК ДАЉЕ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 7. разред основне школе
710 781
12771101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 7. разред основне школе
900 990
12721101 Д. Латас
А. Балаж
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Уџбеник из физике за 7. разред основне школе
890 979
12722101 Д. Латас
А. Балаж
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за 7. разред основне школе
700 770
12851101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
АПЛАУЗ
Читанка за 8. разред основне школе
1050 1155
12852101 В. Гојковић
Ј. Васиљевић
АПЛАУЗ ГОВОРУ
Уџбеник српског језика за 8. разред основне школе
1000 1100
12811201 С. Јешић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 8. разред основне школе
950 1045
12812301 С. Јешић
Т. Њаради
В. Милетић
А. Росић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе - на русинском језику
890 979
12841201 Т. Миљановић
В. Миливојевић
О. Бјелић Чабрило
Т. Лазаревић
БИОЛОГИЈА
за 8. разред основне школе - НОВО -
1130 1243
12843201 Т. Лазаревић
С. Нинковић
Радна свеска из биологије за осми разред основне школе
670 737
12831201 Ј. Адамов
С. Велимировић
Г. Гајић
С. Каламковић
ХЕМИЈА
за 8. разред основне школе
950 1045
12832201 Ј. Адамов
С. Каламковић
Г. Гајић
С. Велимировић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 8. разред основне школе
720 792
12861101 П. М. Вајагић
А. Растовић
Б. Лазаревић
ИСТОРИЈА
за 8. разред основне школе
1000 1100
12891101 Н. Живковић
А. Алексић
ГЕОГРАФИЈА
за 8. разред основне школе
950 1045
12881101 Б. Мандић
КОРАК БЛИЖЕ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 8. разред основне школе
710 781
12871101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 8. разред основне школе
900 990
12821101 Д. Латас
Н. Вукмировић
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Уџбеник из физике за 8. разред основне школе
890 979
12822101 Д. Латас
Н. Вукмировић
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за 8. разред основне школе
720 792