Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на језицима националних заједница
Додатна наставна литература | Остала издања

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
12551101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ПОХВАЛА
Читанка за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
830 913
12552101 М. Вукић
С. Петровић
С. Савић
Ј. Ћоровић
ПОХВАЛА ЈЕЗИКУ
Уџбеник српског језика за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
760 836
12511201 С. Јешић
А. Росић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12512301 С. Јешић
Ј. Благојевић
А. Росић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
770 847
12541201 Т. Прибићевић
Т. Миљановић
С. Нинковић
В. Миливојевић
БИОЛОГИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
840 924
12561101 Б. Бечановић
А. Крстић
О. Шимшић
ИСТОРИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12591101 С. Јовановић
Д. Петровић
ГЕОГРАФИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12581101 З. Милинковић
Б. Мандић
ТРАГ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
12571101 Ж. Коња
М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12651101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ИЗАЗОВ
Читанка за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
830 913
12652101 М. Вукић
Т. Шофранац
М. Којић
ИЗАЗОВ РЕЧИ
Уџбеник српског језика за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
760 836
12611201 С. Јешић
Ј. Благојевић
А. Росић
МАТЕМАТИКА
за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12612301 С. Јешић
Т. Њаради
Ј. Благојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
770 847
12641201 Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Прибићевић
Т. Миљановић
БИОЛОГИЈА
за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
840 924
12661101 А. Крстић
Б. Бечановић
ИСТОРИЈА
за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
810 891
12691101 С. Јовановић
Н. Влајић
ГЕОГРАФИЈА
за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
830 913
12681101 Б. Мандић
СА ОСМЕХОМ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
12671101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 6. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12751101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ОДСЈАЈ
Читанка за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
830 913
12752101 Ј. Ковачевић
В. Гојковић
ОДСЈАЈ ИЗРАЗА
Уџбеник српског језика за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
760 836
12711201 С. Јешић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12712301 С. Јешић
Т. Њаради
Ј. Благојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
770 847
12741201 В. Миливојевић
Т. Миљановић
Т. Лазаревић
Т. Прибићевић
БИОЛОГИЈА
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
840 924
12731201 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
Хемија
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
770 847
12732201 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
12761101 А. Растовић
П. М. Вајагић
Б. Бечановић
Б. Лазаревић
ИСТОРИЈА
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
810 891
12791101 С. Јовановић
Н. Влајић
ГЕОГРАФИЈА
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
840 924
12781101 Б. Мандић
КОРАК ДАЉЕ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
630 693
12771101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 7. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12811101 С. Јешић
Д. Мишић
Н. Бабачев
МАТЕМАТИКА
за 8. разред основне школе
760 836
12812101 С. Јешић
М. Игњатовић
Д. Мишић
В. Милетић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе
730 803
12812501 С. Јешић
Р. Козар
В. Милетић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе -
730 803
12841101 В. Матановић
М. Станковић
БИОЛОГИЈА
за 8. разред основне школе
800 880
12842101 С. Нинковић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 8. разред основне школе
600 660
12831101 Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић
Хемија
за 8. разред основне школе
750 825
12832101 Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 8. разред основне школе
600 660