Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на мађарском језику
Додатна наставна литература | Остала издања

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
12511101 С. Јешић
М.Игњатовић
Д. Мишић
МАТЕМАТИКА
за 5. разред основне школе
720 792
12512101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 5. разред основне школе
630 693
12512201 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
на три нивоа за 5. разред основне школе
630 693
12541101 Т. Прибићевић
Т. Миљановић
В. Миливојевић
БИОЛОГИЈА
за 5. разред основне школе
720 792
12543101 Т. Прибићевић
В. Миливојевић
Т. Миљановић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 5. разред основне школе
440 484
12611101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА
за 6. разред основне школе
720 792
12612101 С. Јешић
М.Игњатовић
Д. Мишић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе
630 693
12612201 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе - На три нивоа
630 693
12641101 Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић
БИОЛОГИЈА
за 6. разред основне школе
720 792
12643101 Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 6. разред основне школе
440 484
12711101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
Н. Бабачев
МАТЕМАТИКА
за 7. разред основне школе
700 770
12712101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
Н. Бабачев
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 7. разред основне школе
630 693
12731101 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
Хемија
за 7. разред основне школе
680 748
12732101 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 7. разред основне школе
500 550
12741101 М. Топић
Т. Миљановић
Т. Лазаревић
БИОЛОГИЈА
за 7. разред основне школе
720 792
12743101 С. Нинковић
Т. Миљановић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 7. разред основне школе
450 495
12811101 С. Јешић
Д. Мишић
Н. Бабачев
МАТЕМАТИКА
за 8. разред основне школе
720 792
12812101 С. Јешић
М. Игњатовић
Д. Мишић
В. Милетић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе
610 671
12812501 С. Јешић
Р. Козар
В. Милетић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе
610 671
12831101 Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић
Хемија
за 8. разред основне школе
700 770
12832101 Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 8. разред основне школе
450 495
12841101 В. Матановић
М. Станковић
БИОЛОГИЈА
за 8. разред основне школе
680 748
12843101 С. Нинковић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 8. разред основне школе
440 484