Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на мађарском језику
Додатна наставна литература | Остала издања

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
12552101 М. Вукић
С. Петровић
С. Савић
Ј. Ћоровић
ПОХВАЛА ЈЕЗИКУ
Уџбеник српског језика за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
740 814
12571101 Ж. Коња
М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
790 869
12541201 Т. Прибићевић
Т. Миљановић
С. Нинковић
В. Миливојевић
БИОЛОГИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
810 891
12561101 Б. Бечановић
А. Крстић
О. Шимшић
ИСТОРИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
770 847
12551101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ПОХВАЛА
Читанка за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
800 880
12581101 З. Милинковић
Б. Мандић
ТРАГ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
600 660
12511201 С. Јешић
А. Росић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
720 792
12591101 С. Јовановић
Д. Петровић
ГЕОГРАФИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
810 891
12512301 С. Јешић
Ј. Благојевић
А. Росић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 5. разред основне школе - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења
720 792
12511101 С. Јешић
М.Игњатовић
Д. Мишић
МАТЕМАТИКА
за 5. разред основне школе
720 792
12512101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 5. разред основне школе
720 792
12512201 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
на три нивоа за 5. разред основне школе
720 792
12541101 Т. Прибићевић
Т. Миљановић
В. Миливојевић
БИОЛОГИЈА
за 5. разред основне школе
720 792
12543101 Т. Прибићевић
В. Миливојевић
Т. Миљановић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 5. разред основне школе
520 572
12611101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
МАТЕМАТИКА
за 6. разред основне школе
720 792
12612101 С. Јешић
М.Игњатовић
Д. Мишић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе
720 792
12612201 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе - На три нивоа
720 792
12641101 Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић
БИОЛОГИЈА
за 6. разред основне школе
720 792
12643101 Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Миљановић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 6. разред основне школе
520 572
12711101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
Н. Бабачев
МАТЕМАТИКА
за 7. разред основне школе
720 792
12712101 С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
Н. Бабачев
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 7. разред основне школе
720 792
12731101 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
Хемија
за 7. разред основне школе
720 792
12732101 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 7. разред основне школе
520 572
12741101 М. Топић
Т. Миљановић
Т. Лазаревић
БИОЛОГИЈА
за 7. разред основне школе
720 792
12743101 С. Нинковић
Т. Миљановић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 7. разред основне школе
520 572
12811101 С. Јешић
Д. Мишић
Н. Бабачев
МАТЕМАТИКА
за 8. разред основне школе
720 792
12812101 С. Јешић
М. Игњатовић
Д. Мишић
В. Милетић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе
720 792
12812501 С. Јешић
Р. Козар
В. Милетић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе -
720 792
12831101 Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић
Хемија
за 8. разред основне школе
750 825
12832101 Ј. Адамов
Р. Ђурђевић
С. Каламковић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 8. разред основне школе
500 550
12841101 В. Матановић
М. Станковић
БИОЛОГИЈА
за 8. разред основне школе
700 770
12843101 С. Нинковић
РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
за 8. разред основне школе
520 572